КЕЙСИ


 • Generic placeholder image
  Благодійна підтримка Благодійним фондом Збройних Сил України
  До Агенції Міжнародного Права звернувся Директор Благодійного фонду з запитом про надання юридичної консультації з наступного питання: Чи може Благодійний фонд, установчими документами якого не передбачено здійснення благодійної підтримки Збройних Сил, надавати таку підтримку в період дії правового режиму воєнного стану?
  За звичайних умов нормами ПКУ передбачено, що благодійні фонди можуть без податкових наслідків використовувати зібрані кошти лише на утримання організації та виконання передбачених установчими документами завдань.
  Однак в умовах воєнного стану неприбуткові організації незалежно від ознаки неприбутковості, та незалежно від цілей їх діяльності за їх установчими документами, під час війни протягом дії воєнного стану, можуть здійснювати благодійну підтримку Збройних Сил України, і не лише ЗСУ.
  Так, відповідно до внесених до ПКУ змін на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією цілей та діяльності, визначених її установчими документами, за умови що такі послуги, майно добровільно надані Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави.
  Згідно ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Благодійна пожертва. Благодійний грант.
  1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.
  Договір про благодійну пожертву валютних цінностей не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
  2. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником. Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога.
  До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом.
  3. Благодійна пожертва, бенефіціаром якої є благодійна організація або інша юридична особа, може надаватися з однією чи кількома відкладальними або скасувальними обставинами, які не повинні суперечити законам України або порушувати права третіх осіб.
  4. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умовами конкурсу можуть визначатися дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником.
  5. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.
  6. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб. 7. Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому цим Законом порядку змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини.
  До договору пожертви застосовуються положення про договір дарування, визначені ст. 719 Цивільного Кодексу України.
  Такий договір укладається в письмовій формі, у якому чітко визначаються призначення благодійної допомоги та порядок її використання.
  У бухгалтерському обліку такі надходження визначаються кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «благодійні внески, гранти та дарунки» - для власних потреб фонду та кодом – 25020200 якщо установа отримує благодійну допомогу, яку надалі планується передавати іншим установам.
  Документи для підтвердження надання благодійної допомоги:
  1. Договір укладається в письмовій формі та повинен містити інформацію про майно, яке передається, та ціль передачі майна. Зазвичай, благодійні організації додатково до договору надають лист-запит отримувача (бенефіціара) благодійної допомоги.
  Допомога може надаватись майном або коштами, в тому числі коштами на придбання майна. Важливо ретельно проаналізувати договір та визначити механізми контролю над передачею благодійної допомоги кінцевому отримувачу (бенефіціару).
  2. Акт приймання-передачі благодійної допомоги є документом, який підтверджує передання допомоги від одної сторони до іншої. В Акті детально вказати, яка допомога надається, опис майна, кількість та вартість майна (якщо можливо встановити) та реквізити сторін.
  3. Запит на отримання благодійної допомоги.
  Договір може бути укладений також в електронній формі. Крім договору варто підтвердити надання благодійної допомоги (можна випискою з банку).
  У разі неможливості підписати договір -зробити фото- та відеофіксацію передачі благодійної допомоги. Такі ситуації виникають, наприклад, з передачею благодійної допомоги на користь ЗСУ, чи для великої кількості людей, коли неможливо проконтролювати сам факт передачі.
  Благодійна організація є юридичною особою, а, отже, повинна вести бухгалтерський облік. Відповідно до вимог Податкового кодексу України, юридичні особи повинні вести облік доходів та витрат на підставі первинних документів. Відсутність первинних документів може бути підставою для накладання штрафу в розмірі 1020 гривень.
  Адміністративна відповідальність
  Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку тягне за собою відповідальність в розмірі 85-170 грн та 170-255 грн за повторне порушення протягом року.
  Уникнення кримінальної відповідальності
  В березні 2022 року Кримінальний кодекс України був доповнений нормою про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.
  Також отримання благодійної допомоги ЗСУ регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №339 від 27.05.2015 року, а саме:
  Для отримання благодійних пожертв Міноборони, державні органи, органи місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил відкривають в органах Казначейства спеціальні реєстраційні рахунки відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Мінфіном.
  Для організації збирання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) Міноборони, державні органи та органи місцевого самоврядування можуть залучати благодійні організації шляхом укладення договору про співробітництво.
  Міноборони, державні органи, органи місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил здійснюють збирання благодійних пожертв відповідно до вимог Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

  Таким чином Благодійний фонд в період дії правового режиму воєнного стану може на законних підставах надавати благодійну допомогу Збройним Силам України при належному документальному оформленні такої допомоги.

 • Generic placeholder image
  Відкриття бізнесу у Польщі
  Клієнт звернувся до Агенції Міжнародного права (яка розташована в Одесі) із запитом відкриття бізнесу у Республіці Польща.
  Проаналізувавши корпоративне законодавство Республіки Польща та податкове навантаження, клієнту було надано наступну консультацію:
  1. Засновником польської фірми може бути іноземець. Польське законодавство не вимагає брати на роботу директора, оскільки підприємством керує правління (може складатися з однієї особи), членами якого можуть бути нерезиденти (власники чи інші особи).
  Мінімальний статутний капітал становить 1200 євро або 5000 злотих.
  2.Для відкриття банківського рахунку для підприємства потрібен лише дійсний закордонний паспорт засновника, виписка з реєстру та статут підприємства. Крім того, вся процедура триває від 1 до кількох днів.
  3.Податки
  Стандартна ставка корпоративного податку (CIT) у Польщі становить 19%. Але компанії з доходом менше 2 000 000 євро на рік можуть платити податок за ставкою 9%.
  Додатковий податок на доходи фізичних осіб — 0-15 % на дивіденди згідно з Податковою конвенцією.
  Спочатку компанія сплачує податок з доходу ТОВ, а потім партнери повинні сплачувати ПДФО з виплачених дивідендів.
  4. Можливість реєстрації компанії дистанційно.
  5. Стандартна ставка ПДВ у Польщі становить 23%. Якщо підприємство не є внутрішнім платником ПДВ, не працює на території Польщі та має контракт з компаніями-членами ЄС, то необхідно бути платником ПДВ-ЄС та подавати щомісячну декларацію. ПДВ буде нульовим, але в декларації його потрібно відобразити. Щоб контрагент міг побачити компанію в спеціальному реєстрі та перевірити історію, чи є Компанія зареєстрованою.
  6. У відносинах між Україною та Польщею діє Угода про уникнення подвійного оподаткування.
  Загалом:
  Після сплати податків згідно з польським законодавством засновник компанії повинен буде сплатити військовий збір в Україні у розмірі 9%+1,5%.
  Статус FATF.
  Польща не входить до списку FATF країн, які були визначені як такі, що мають стратегічні недоліки у сфері ПВК.
  Відповідність Рекомендаціям FATF
  Останній Звіт про взаємну оцінку щодо впровадження стандартів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Польщі було зроблено в грудні 2021 року. Згідно з цією оцінкою, Польща була визнана такою, що відповідає 2 і значною мірою відповідає 21 з 40 рекомендацій FATF. Він залишається високоефективним для 0 і істотно ефективним для 3 рейтингів ефективності та технічної відповідності.

  В результаті наданої консультації клієнт замовив послугу відкриття компанії на території Польщі та подальший юридичний супровід діяльності компанії.

 • Generic placeholder image
  Захист прав споживача громадянина України на території США
  Громадянин України, який проживає на території США придбав для своєї дружини кільце з діамантом. Через декілька місяців при носінні кільця з нього випав один з діамантів. Звернувшись до магазину придбання, адміністрація відремонтувала кільце та повернула споживачу. Через декілька місяців камінь знов випав.
  При розмові з адміністрацією співробітник салону підтвердив споживачу, що кільце має дефект, але на запит щодо обміну кільця споживач отримав відмову.
  Споживач, не погодившись з відмовою адміністрації, звернувся до Агенції Міжнародного права з метою надання юридичної консультації та супроводу захисту його прав як споживача.
  Проаналізувавши та дослідивши законодавчу базу США, щодо захисту прав споживачів, був написаний лист- претензія з законодавчим обґрунтуванням прав споживача на обмін вищезазначеного кільця. Права споживача, закріплені федеральним законодавством та іншими нормативними актами певного штату, надають можливість споживачу на бездефектний товар, а отже відмова адміністрації магазину щодо обміну не відповідала діючому законодавству США.
  Таким чином порушене право громадянина України на території США було відновлене згідно федерального законодавства, в результаті чого вищезазначене кільце було обмінено на нове.

 • Generic placeholder image
  Відкриття бізнесу в Естонії
  Клієнт звернувся до Агенції Міжнародного права (яка розташована в Одесі) із запитом відкриття бізнесу в Естонії.
  Проаналізувавши корпоративне законодавство Естонії та податкове навантаження, клієнту було надано наступну консультацію:
  Естонія має гарну репутацію юрисдикції для відкриття бізнесу, а саме:
  - Низькі податки, особливо для стартапів.
  -Швидка онлайн реєстрація компанії (48 годин), з мінусів- неможливо відкрити банківський рахунок для компанії дистанційно, для цього власнику необхідно звернутися в банк особисто.
  -Спеціальний тип Startup Visa для засновників перспективних технологічних компаній.
  -Легкість ведення бізнесу з мінімумом бюрократичних бар'єрів. З 2014 року в Естонії діє програма електронного резидентства, яка дозволяє іноземцям повноцінно
  користуватися послугами естонської електронної держави, включаючи реєстрацію компаній через Інтернет і дистанційне управління своїми бізнес-проектами з будь-якої точки світу.
  -Прості та зрозумілі системи обліку.
  -Сприятливе міграційне середовище, для громадян України віза не потрібна.
  -Естонія входить до Європейської економічної зони та є членом ЄС.
  - Сприятлива екосистема для стартапів, включаючи державну підтримку.
  -Мінімальний рівень корупції завдяки цифровізації державних послуг.
  -Директором може бути іноземець, але в цьому випадку для доставки кореспонденції на ім'я директора призначається офіційний представник - резидент Естонії. Іншими словами, якщо громадяни України відкривають компанію в Естонії та планують обійняти в такій компанії посаду директора, то обов’язково буде звертатися за послугами офіційного представника естонської компанії.
  Оподаткування:Естонія неодноразово входила в першу десятку «Індексу економічної свободи», складеного спільно Heritage Foundation і The Wall Street Journal. Цей індекс, окрім податкового навантаження, оцінює зокрема такі показники, як ступінь захисту прав власності, наявність коштів, свобода торгівлі, розвиток банківського сектору, гнучкість ринку праці тощо.
  Однак, завдяки наявності сучасного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей, ця держава ніколи не входила, на відміну від того ж Кіпру, до «чорних списків» міжнародних організацій. І при цьому в країні відсутній валютний контроль, і резиденти (як фізичні, так і юридичні) можуть без обмежень зберігати свої кошти на рахунках в іноземних банках.
  -Податок з продажу (ПДВ) -20%, але податок з продажу стягується з продажу товарів і надання послуг під час підприємницької діяльності на території Естонії, а також з імпорту товарів і послуг в Естонію ( зобов’язання зареєструватися як платник податку з обороту виникає в день, коли оборот, що підлягає оподаткуванню, за винятком відчуження основних засобів, перевищує 16 000 євро з початку календарного року).
  -Податок на прибуток підприємств 0%
  -Соціальний податок 33%
  - ПДФО 20%
  -Податок на прибуток від дивідендів 20/80
  -Податок на випадок безробіття із заробітної плати працівника 1,6%
  Податки на заробітну плату нерезидента (Український директор) -З зарплати члена правління нерезидента утримується 20% прибуткового податку, також стягується 33% соціального податку. Член правління отримує виплату за вирахуванням прибуткового податку (20%).
  В Естонії існує два основних корпоративних податку - податок на прибуток (tulumaks), ставка якого становить 0% у разі отриманого корпоративного прибутку (20/80 - у разі розподілу прибутку) і податок з обороту (käibemaks). 20%.
  Починаючи з 01.01.2019 поступово застосовується ставка 14/86 (для дивідендів, що виплачуються регулярно. Це означає, що 16,28% податку можна сплатити, якщо компанія розподіляє дивіденди безперервно, не затримуючи сплату податків на тривалий час. Однак зменшена ставка може бути застосована до виплат, які не перевищують середню суму дивідендів, виплачених за попередні три роки, до яких застосовувалася стандартна ставка 20/80.
  На сьогодні Україна прийняла та ратифікувала Багатосторонню конвенцію про здійснення заходів щодо податкових угод з метою протидії розмиванню бази оподаткування та уникненню податку на прибуток (Конвенція MLI).
  Також компанія може бути виключена зі сфери застосування правил CIC, якщо виконується така умова: прибуток за даними бухгалтерського обліку попереднього фінансового року не перевищує 750 тисяч євро.
  Загалом:
  Якщо в Естонії застосовується знижена ставка податку (14%/86% замість 20%/80%), то в Естонії застосовується податок 7% на виплату дивідендів нерезидентам з такого доходу, який можна зменшити до 5% за Конвенцією з Україною. при отриманні дивідендів - раз на рік у березні-квітні необхідно подати декларацію про доходи та сплатити в Україні 10,5% (9% ПДФО + 1,5% військовий збір).
  Засновником і директором естонської компанії може бути одна і та ж особа, крім того, директору в такому випадку не потрібно платити зарплату, оскільки будучи одночасно засновником, за логікою естонського законодавства, директор отримуватиме оплату за свою працю у вигляді дивідендів;
  Остання взаємна оцінка щодо впровадження стандартів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Естонії була проведена в 2022 році. Згідно з цією оцінкою, Естонія була визнана такою, що відповідає 7 і значною мірою відповідає 18 з 40 рекомендацій FATF.
  https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Estonia.html

  В результаті наданої консультації клієнт замовив послугу відкриття компанії на території Естонії та подальший юридичний супровід діяльності компанії.

 • Generic placeholder image
  5
  5