СТАТТІ


 • Generic placeholder image
  Процедура розгляду спору в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України має деякі особливості, які полягають в наступному:
  1. Врегулювання спору зазвичай починається з направлення претензії стороною, яка вважає, що її права були порушені в процесі виконання договору. Якщо в результаті напрвлення вищезазначеної претензії сторони не дійшли згоди щодо врегулювання наявної суперечки, подальше вирішення спору підлягає судовому порядку при наявному арбітражному застереженні у договорі.
  Таким чином до МКАС направляється підготовлена позовна заява оформлена належним чином згідно законодавства. Датою подання позовної заяви вважається дата її вручення до МКАС, у разі надсилання позовної заяви поштою - дата реєстрації електронного повідомлення або дата штемпеля поштового відомства місця відправлення на конверті або дата накладної при експрес-доставці, залежно від того, в якій формі позовна заява була надіслана раніше. Під час подання позовної заяви до МКАС позивач зобов'язаний сплатити реєстраційний збір. За кожною прийнятою до провадження в МКАС справою позивач зобов'язаний сплатити арбітражний збір, до суми якого зараховується сплачений позивачем реєстраційний збір. До сплати арбітражного збору в повному розмірі справа залишається без руху.
  2. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР
  Реєстраційний збір, що сплачується позивачем при пред'явленні позовної заяви до МКАС становить 600 доларів США. Резиденти перераховують реєстраційний збір у гривнях за курсом Національного банку України на день сплати на рахунок Торгово-промислової палати IBAN: UA863223130000000260020128332 в АТ "Укрексімбанк", м. Київ, ідентифікаційний код 00016934.
  Одержувачем платежу зазначається Торгово-промислова палата України.
  Реєстраційний збір сплачується без ПДВ (податку на додану вартість).
  Реєстраційний збір є безповоротним. У разі наступної сплати арбітражного збору він включається до суми арбітражного збору. Позовні вимоги оплачуються арбітражним збором залежно від ціни позову відповідно до таких розрахунків: від 10 001 до 50 000 дол. 1 800 дол. + 6% від ціни позову понад 10 000 дол. Якщо справу розглядає одноосібний арбітр, сума арбітражного збору зменшується на 20%. Для встановлення розміру арбітражного збору в кожній справі ціна позову (якщо вона виражена не в доларах США) перераховується в долари США за курсом Національного банку України, встановленим на дату пред'явлення позову. Витрати, пов'язані з банківським переказом сум арбітражних зборів і витрат, що сплачуються на користь МКАС, покладаються на сторону, яка здійснює відповідний платіж. Арбітражний збір, за вирахуванням уже сплаченого під час пред'явлення позову до МКАС реєстраційного збору в сумі 600 доларів США підлягає сплаті позивачем не пізніше ніж через 30 днів після отримання ним відповідного повідомлення МКАС про розмір збору, що підлягає сплаті. Порушення порядку строку сплати арбітражного збору та відшкодування витрат МКАС може бути підставою для припинення арбітражного розгляду. Ухвалу про припинення арбітражного розгляду у справі в таких випадках виносить Голова МКАС. Провадження у справі порушується постановою Голови МКАС про прийняття справи до провадження за фактом пред'явлення до МКАС належно оформленої позовної заяви та документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору згідно з Положенням про арбітражні збори та витрати. В ухвалі Голова МКАС встановлює суму арбітражного збору та пропонує позивачу сплатити її на рахунок Торгово-промислової палати України, а також, у разі необхідності, подати документи, яких бракує, протягом 30 днів з дня отримання ухвали. Невиконання позивачем пропозиції про сплату арбітражного збору є підставою для припинення арбітражного розгляду. Генеральний секретар МКАС не пізніше 10 днів після винесення постанови про прийняття справи до провадження надсилає її позивачеві. Одночасно позивачеві надсилаються Регламент і Рекомендаційний список арбітрів. Протягом 10 днів після повної сплати позивачем арбітражного збору Генеральний секретар МКАС надсилає відповідачу копії позовних матеріалів, Регламент і Рекомендаційний список арбітрів.
  3. СТРОК АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
  Строк розгляду справи не повинен перевищувати 6 місяців з дня, коли було сформовано склад Арбітражного суду. 4. Наступним кроком є призначення дати судового засідання, яке може бути проведено у дистанційному форматі. Дотримання особливостей та належного виконання процедурних вимог Регламенту МКАС забезпечує успішне проходження процесуальної процедури та винесення рішення згідно пред'явлених вимог.

  Агенція Міжнародного Права надає можливість юридичного супроводу на всіх етапах розгляду спору своїх клієнтів, які звертаються за допомогою!

 • Generic placeholder image
  Практика NDA
  Інформація є одним з найбільш цінних ресурсів у 21 століття, її несанкціоноване використання та розповсюдження може завдати непоправних репутаційних та фінансових втрат.
  В сучасних умовах ведення бізнесу важливим питанням є підписання Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації NDA - це угода, за якою одна Сторона передає комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, інша Сторона зобов’язується її не розголошувати. Істотними умовами є строк і визначення інформації, на яку поширюється положення щодо нерозголошення. Формою договору є проста письмова. Такий договір може бути як оплатним, так і безоплатним.
  Договір про нерозголошення можна укладати як з працівниками, так і з особами, які надають послуги чи виконують роботи тощо. Також, важливо засвідчити факт передачі такої інформації стороні, яка її одержує.
  Вищезазначеного алгоритму потрібно дотримуватись за кожної такої передачі, оскільки, зазначення переліку конфіденційної інформації в самій угоді не гарантує Стороні від зловживань з боку іншої Сторони, наприклад, заперечення факту передачі такої інформації.
  Для успішного втілення практики NDA до рутинного обігу документообороту компанії та захисту конфіденціальної інформації, необхідно підготувати необхідні умови.
  Агенція Міжнародного Права пропонує своїм клієнтам розробити не тільки угоду NDA, але й втілити необхідні передумови для цього, а саме:
  1. Скласти та регулярно оновлювати список працівників, які мають доступ до конфіденційної інформації.
  2. Розробити Положення про комерційну таємницю — воно має містити всі вимоги до роботи з конфіденційними відомостями. Якщо в цьому Положенні буде втрачено будь-який важливий момент, наприклад, заборона пересилати листи з корпоративної пошти на особисту — не можна буде притягти співробітника до відповідальності за таку дію. У документі повинні бути чіткі та однозначні інструкції по роботі всіх співробітників, які забороняють зберігати конфіденційні дані на зовнішні носії, викидати роздруковані документи без попереднього знищення, обговорювати з третіми сторонами внутрішні фінансові справи компанії та ін. 3. Створити умови, необхідні для збереження конфіденційної інформації в рамках компанії, встановити правила використання паролів для доступу до корпоративних баз даних, стежити за їх регулярним оновленням.
  4. Додати на всі документи відомості про конфіденційність відповідно до законодавства країни де ведеться діяльність, будь-то Україна, Америка або країни Європейського союзу, де важливу роль відіграє Регламент GDPR.
  5. Упевнитися у тому, що до переліку не потрапили дані, які згідно із законом не можуть бути комерційною таємницею.
  6. Ознайомити під підпис співробітників із переліком інформації, яка вважається комерційною таємницею, попередьте про відповідальність за порушення режиму.
  Обов'язково зберігати документи з підписами співробітників, інакше при розгляді спору в суді не буде доказу того, що співробітника було повідомлено про режим комерційної таємниці та заборону розголошення інформації.

  Таким чином Агенція Міжнародного Права надає комплексний підхід при наданні певної послуги своїм клієнтам!

 • Generic placeholder image
  Як зареєструвати ФОП в Україні?
  Процедура реєстрації ФОП в Україні регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
  Питання легальної реєстрації діяльності виникає при систематичному здійсненні господарської діяльності фізичною особою, яка передбачає отримання доходу на постійній основі.
  Також легальний статус суб'єкта господарської діяльності надає можливість вести бізнес на законних підставах та вселяє клієнтам більше довіри.
  Законодавчо в Україні передбачений штраф за незаконну економічну діяльність, який становить від 17 000 до 34 000 грн.
  Перевагами легального статусу такого субєкта господарювання як Фізична особа -підприємець також є:
  - нарахування трудового стажу,
  - відкриття кредитної лінії в банку,
  - оформлення іпотеки,
  - в майбутньому – отримання пенсії,
  - наймання працівників,
  - підключення різних платіжних інструментів для отримання та виведення прибутку.

  Алгоритм реєстрації Фізичної особи-підприємця в Україні полягає в наступному:
  1. Визначення видів діяльності та підбір КВЕДів (КВЕД - код за класифікатором видів економічної діяльності. Саме КВЕД у витягу вказує на те, які послуги надаватиме Фізична особа-підприємець або які товари матиме змогу продавати).
  2. Визначення системи оподаткування та обрання групи платників єдиного податку для Фізичної особи-підприємця. Система оподаткування поділяється на загальну та спрощену (єдиний податок). Загальна система підходить для великих підприємств із великою кількістю найманих працівників, яка дозволяє будь-які види діяльності, розмір податку визначається відсотком від суми чистого прибутку за місяць. Спрощена система більш сприятлива для невеликих суб'єктів господарювання із відносно дрібними доходами та невеликою кількістю працівників. Фізичні особи-підприємці на цій системі сплачують єдиний податок – фіксовану суму чи відсоток від обсягу доходу.
  3. Подання заяви на реєстрацію та перехід на єдиний податок (за необхідності).
  4. Отримання виписки онлайн або в Центрі надання адміністративних послуг в Україні.
  5. Подання в державну податкову службу письмово або за допомогою онлайн- сервісів заяви на витяг із реєстру платників єдиного податку протягом 10 днів після отримання виписки.
  6. Отримання витягу із реєстру платників єдиного податку.
  7. Відкриття рахунку у будь-якому зручному для вас банку.
  8. Генерування електронного цифрового підпису (ЕЦП) онлайн або отримання в акредитованому центрі сертифікації ключів або отримання Smart ID при відкритті рахунку, який ідентичний ЕЦП.
  Сучасні реалії надають можливість відкриття ФОП як в паперовій, так і в електронній формі.
  1. Паперові документи подаються особисто заявником чи його уповноваженою особою або поштовим відправленням. Для цього потрібно звернутися до держреєстратора, ЦНАП чи нотаріуса.
  2. Електронна реєстрація ФОП відбувається за допомоги Єдиного державного веб- порталу електронних послуг «Дія» з використанням кваліфікованого електронного підпису.

  Юристи Агенції Міжнародного Права надають комплекс послуг, який включає консультування та юридичний супровід всіх етапів реєстрації ФОП як в паперовому так і в електронному варінті, а саме: підбір КВЕДів, підбір найбільш сприятливої системи оподаткування майбутнього суб'єкта господарської діяльності, заповнення заяви для подання реєстрації в паперовому варінті, супровід реєстрації ФОП онлайн.

 • Generic placeholder image
  Базисні умови ІНКОТЕРМС 2020- ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  Купівля та продаж товарів у міжнародній системі торгівлі часто ускладняються необхідністю визначити обов'язки, витрати та ризики кожної із сторін. Для полегшення імпортної та експортної торгівлі Міжнародна торговельна палата (МТП) впровадила Міжнародні комерційні умови (Інкотермс®), які відіграють роль обов'язкових світових умов торгівлі для продажу товарів.
  Ці норми увійшли до складу повсякденного торгового словника юристів – міжнародників і слугують путівником при роботі з міжнародними Контрактами. Ці правила були вперше опубліковані у 1936 році, і з того часу Міжнародна торговельна палата підтримує їх чинність і удосконалює далі. Щоб підприємствам було легше підготуватися до наступного сторіччя глобальної торгівлі, 1 січня 2020 року набула чинності найновіша редакція цих правил, Інкотермс® 2020, на яку у подальшому слід посилатися.
  Правила Інкотермс® встановлюють ряд торгових термінів з трьох літер для продажу товарів по всьому світу. Усі ці терміни мають дуже точні значення. Правила для будь-якого виду чи видів транспорту:
  EXW – франко-завод (з зазначенням пункту доставки)
  Цей термін часто використовується у початкових цінових пропозиціях на продаж товарів без урахування будь-яких витрат. EXW - означає, що продавець надає товари на його території або в іншому зазначеному місці (завод, фабрика, склад, тощо). Продавець не повинен ні завантажувати товари на транспорт для підвезення вантажів, ні замитнювати товари для експорту.
  FCA – франко-перевізник (з зазначенням пункту доставки)
  Термін FCA може мати два різних значення, кожне з яких передбачає різні рівні ризику та витрат для покупця та продавця. FCA (a) використовується, коли продавець доставляє товар, замитнений для експорту, у вказане місце, яке є його власною територією. FCA (b) використовується, коли продавець доставляє товар, замитнений для експорту, у вказане місце, яке не є його власною територією. У обох випадках товар може бути доставлений перевізнику, призначеному покупцем, або іншій стороні, призначеній покупцем.
  CPT – перевезення оплачене до... (з зазначенням пункту призначення)
  За умов CPT продавець платить за перевезення товару до зазначеного пункту призначення.
  CIP – перевезення і страхування оплачені до... (з зазначенням пункту призначення)
  Ці умови подібні до умов CPT з тим винятком, , що продавець повинен забезпечити мінімальне страхування товару під час перевезення.
  DAP – доставка в місце призначення (з зазначенням пункту призначення)
  У цьому випадку вважається, що продавець доставив товар, якщо товар перебуває у розпорядженні покупця на виді транспорту, що прибуває, і готовий до розвантаження у зазначеному пункті призначення. За умов DAP продавець повинен керувати всіма ризиками, пов'язаними з ввезенням товарів.
  DPU – доставка в місце призначення з розвантаженням (з зазначенням пункту призначення)
  Згідно з цими умовами Інкотерм, продавець повинен надати товар у розвантаженому вигляді в зазначеному місці. Продавець сплачує всі транспортні витрати (експортні збори, плата за перевезення, розвантаження з транспорту основного перевізника у порту призначення та збори порту призначення) і бере на себе всі ризики до прибуття в пункт призначення.
  DDP – доставка зі сплатою мита (з зазначенням пункту призначення)
  Продавець відповідальний за доставку товару у зазначене місце в країні покупця і сплачує всі витрати, пов'язані з перевезенням товару до пункту призначення, включно з митом на імпорт та податками. Продавець не несе відповідальності за розвантаження.
  Правила для морських перевезень і перевезень внутрішніми водними шляхами:
  FAS – франко уздовж борту судна (з зазначенням порту відвантаження)
  Товар вважається доставленим продавцем, якщо товар розташований уздовж борту судна (наприклад, біля причальної лінії або на баржі), призначеного покупцем у зазначеному порту відвантаження. Ризик втрати або товару переходить від продавця до покупця, коли товар розташовується уздовж борту судна, і з цього моменту покупець несе відповідальність за всі витрати.
  FOB – франко-борт
  Продавець доставляє товар на борт судна, призначеного покупцем, у зазначеному порту відвантаження, або закуповує товари, вже доставлені таким чином на судно. Ризик втрати або товару переходить від продавця до покупця, коли товар опиняється на борту судна, і з цього моменту покупець несе відповідальність за всі витрати.
  CFR – вартість і фрахт
  Продавець доставляє товар на борт судна. Ризик втрати або товару переходить від продавця до покупця, коли товар опиняється на борту судна. Продавець повинен укласти договір і оплатити всі витрати та фрахт, необхідні для доставки товару у зазначений порт призначення.
  CIF – вартість, страхування і фрахт
  Те ж саме, що й CFR, але з тим доповненням, що продавець також повинен забезпечити мінімальне страхове покриття ризику втрати товару покупцем або пошкодження товару під час перевезення.
  Відмінності між Інкотермс® 2010 та 2020:
  Умови Інкотермс ® FCA (франко-перевізник) тепер передбачають додаткову можливість: позначку про перебування на борту у коносаменті тепер можна зробити перед завантаженням товару на судно.
  Витрати тепер зосереджені у статті A9/B9 кожного правила Інкотермс®.
  Умови CIP (перевезення і страхування оплачені до...) тепер вимагають принаймні страхування з мінімальним покриттям, встановленим Умовою (А) страхування вантажів, розробленою Інститутом лондонських страхувальників (Усі ризики, що підлягають попунктним виняткам).
  Умови CIF (вартість, страхування і фрахт) тепер вимагають принаймні страхування з мінімальним покриттям, встановленим Умовою (С) страхування вантажів, розробленою Інститутом лондонських страхувальників (Кількість перелічених ризиків, що підлягають попунктним виняткам).
  У правилах Інкотермс® FCA (франко-перевізник), DAP (доставка в місце призначення), DPU (доставка в місце призначення з розвантаженням) та DDP (доставка зі сплатою мита) тепер враховується, що товари можуть перевозитися без залучення третьої особи-перевізники, тобто за допомогою власних транспортних засобів.
  Правило DAT (доставка на термінал) замінене на DPU (доставка в місце призначення з розвантаженням), аби роз'яснити, що пункт призначення може бути будь-яким місцем, а не лише «терміналом».
  Правила Інкотермс® 2020 тепер явно покладають відповідальність за дотримання вимог, пов'язаних з безпекою, та додаткові витрати на продавця.

  Агенція міжнародного права надає послуги з підбору найсприятливіших умов Інкотермс при розробці Контракту, враховуючи запит клієнта за погодженням з контрагентом.

 • Generic placeholder image
  Базисні умови ІНКОТЕРМС 2020- ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  Купівля та продаж товарів у міжнародній системі торгівлі часто ускладняються необхідністю визначити обов'язки, витрати та ризики кожної із сторін. Для полегшення імпортної та експортної торгівлі Міжнародна торговельна палата (МТП) впровадила Міжнародні комерційні умови (Інкотермс®), які відіграють роль обов'язкових світових умов торгівлі для продажу товарів.
  Ці норми увійшли до складу повсякденного торгового словника юристів – міжнародників і слугують путівником при роботі з міжнародними Контрактами. Ці правила були вперше опубліковані у 1936 році, і з того часу Міжнародна торговельна палата підтримує їх чинність і удосконалює далі. Щоб підприємствам було легше підготуватися до наступного сторіччя глобальної торгівлі, 1 січня 2020 року набула чинності найновіша редакція цих правил, Інкотермс® 2020, на яку у подальшому слід посилатися.
  Правила Інкотермс® встановлюють ряд торгових термінів з трьох літер для продажу товарів по всьому світу. Усі ці терміни мають дуже точні значення. Правила для будь-якого виду чи видів транспорту:
  EXW – франко-завод (з зазначенням пункту доставки)
  Цей термін часто використовується у початкових цінових пропозиціях на продаж товарів без урахування будь-яких витрат. EXW - означає, що продавець надає товари на його території або в іншому зазначеному місці (завод, фабрика, склад, тощо). Продавець не повинен ні завантажувати товари на транспорт для підвезення вантажів, ні замитнювати товари для експорту.
  FCA – франко-перевізник (з зазначенням пункту доставки)
  Термін FCA може мати два різних значення, кожне з яких передбачає різні рівні ризику та витрат для покупця та продавця. FCA (a) використовується, коли продавець доставляє товар, замитнений для експорту, у вказане місце, яке є його власною територією. FCA (b) використовується, коли продавець доставляє товар, замитнений для експорту, у вказане місце, яке не є його власною територією. У обох випадках товар може бути доставлений перевізнику, призначеному покупцем, або іншій стороні, призначеній покупцем.
  CPT – перевезення оплачене до... (з зазначенням пункту призначення)
  За умов CPT продавець платить за перевезення товару до зазначеного пункту призначення.
  CIP – перевезення і страхування оплачені до... (з зазначенням пункту призначення)
  Ці умови подібні до умов CPT з тим винятком, , що продавець повинен забезпечити мінімальне страхування товару під час перевезення.
  DAP – доставка в місце призначення (з зазначенням пункту призначення)
  У цьому випадку вважається, що продавець доставив товар, якщо товар перебуває у розпорядженні покупця на виді транспорту, що прибуває, і готовий до розвантаження у зазначеному пункті призначення. За умов DAP продавець повинен керувати всіма ризиками, пов'язаними з ввезенням товарів.
  DPU – доставка в місце призначення з розвантаженням (з зазначенням пункту призначення)
  Згідно з цими умовами Інкотерм, продавець повинен надати товар у розвантаженому вигляді в зазначеному місці. Продавець сплачує всі транспортні витрати (експортні збори, плата за перевезення, розвантаження з транспорту основного перевізника у порту призначення та збори порту призначення) і бере на себе всі ризики до прибуття в пункт призначення.
  DDP – доставка зі сплатою мита (з зазначенням пункту призначення)
  Продавець відповідальний за доставку товару у зазначене місце в країні покупця і сплачує всі витрати, пов'язані з перевезенням товару до пункту призначення, включно з митом на імпорт та податками. Продавець не несе відповідальності за розвантаження.
  Правила для морських перевезень і перевезень внутрішніми водними шляхами:
  FAS – франко уздовж борту судна (з зазначенням порту відвантаження)
  Товар вважається доставленим продавцем, якщо товар розташований уздовж борту судна (наприклад, біля причальної лінії або на баржі), призначеного покупцем у зазначеному порту відвантаження. Ризик втрати або товару переходить від продавця до покупця, коли товар розташовується уздовж борту судна, і з цього моменту покупець несе відповідальність за всі витрати.
  FOB – франко-борт
  Продавець доставляє товар на борт судна, призначеного покупцем, у зазначеному порту відвантаження, або закуповує товари, вже доставлені таким чином на судно. Ризик втрати або товару переходить від продавця до покупця, коли товар опиняється на борту судна, і з цього моменту покупець несе відповідальність за всі витрати.
  CFR – вартість і фрахт
  Продавець доставляє товар на борт судна. Ризик втрати або товару переходить від продавця до покупця, коли товар опиняється на борту судна. Продавець повинен укласти договір і оплатити всі витрати та фрахт, необхідні для доставки товару у зазначений порт призначення.
  CIF – вартість, страхування і фрахт
  Те ж саме, що й CFR, але з тим доповненням, що продавець також повинен забезпечити мінімальне страхове покриття ризику втрати товару покупцем або пошкодження товару під час перевезення.
  Відмінності між Інкотермс® 2010 та 2020:
  Умови Інкотермс ® FCA (франко-перевізник) тепер передбачають додаткову можливість: позначку про перебування на борту у коносаменті тепер можна зробити перед завантаженням товару на судно.
  Витрати тепер зосереджені у статті A9/B9 кожного правила Інкотермс®.
  Умови CIP (перевезення і страхування оплачені до...) тепер вимагають принаймні страхування з мінімальним покриттям, встановленим Умовою (А) страхування вантажів, розробленою Інститутом лондонських страхувальників (Усі ризики, що підлягають попунктним виняткам).
  Умови CIF (вартість, страхування і фрахт) тепер вимагають принаймні страхування з мінімальним покриттям, встановленим Умовою (С) страхування вантажів, розробленою Інститутом лондонських страхувальників (Кількість перелічених ризиків, що підлягають попунктним виняткам).
  У правилах Інкотермс® FCA (франко-перевізник), DAP (доставка в місце призначення), DPU (доставка в місце призначення з розвантаженням) та DDP (доставка зі сплатою мита) тепер враховується, що товари можуть перевозитися без залучення третьої особи-перевізники, тобто за допомогою власних транспортних засобів.
  Правило DAT (доставка на термінал) замінене на DPU (доставка в місце призначення з розвантаженням), аби роз'яснити, що пункт призначення може бути будь-яким місцем, а не лише «терміналом».
  Правила Інкотермс® 2020 тепер явно покладають відповідальність за дотримання вимог, пов'язаних з безпекою, та додаткові витрати на продавця.

  Агенція міжнародного права надає послуги з підбору найсприятливіших умов Інкотермс при розробці Контракту, враховуючи запит клієнта за погодженням з контрагентом.